Slide Outdoor

Venko & Duurzaamheid


Duurzaamheid heeft voor Venko Groep B.V. een hoge prioriteit.  Naast onze inspanning om het milieu zoveel mogelijk te ontzien dat we middels onze CO2 prestatieladder inzichtelijk maken vinden we ook dat we op andere vlakken onze maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen.

Duurzaam ondernemen

In het kader van duurzaam ondernemen maakt Venko bewuste keuzes om een balans te creëren tussen de mensen, onze omgeving en het bedrijfsleven. Wij hebben de ambitie om met deze factoren op een verantwoorde manier te groeien. Venko Groep is van mening dat een geïntegreerde MVO aanpak positieve invloed uitoefenend op onze prestaties, de tevredenheid van de belanghebbende en risico verlagend werkt.  

Conserveren is een vak!

Om het vak goed uit te kunnen oefenen is een goede opleiding belangrijk. Onze mensen zijn immers de kracht van het bedrijf. Binnen Venko zijn wij ervan overtuigd dat het belangrijk is dat onze mensen zich kunnen ontwikkelen.

Wij zijn constant opzoek naar verbeteringen in de werkomstandigheden van onze medewerkers. Daarbij wordt er gelet op het ergonomisch inzetten van machines en middelen.

Venko draagt dit uit naar haar gehele organisatie. Hierbij wordt er actief eigenaarschap en een betrokken management getoond. Venko streeft om financieel een sterke partner te zijn voor haar opdrachtgevers en doormiddel van het anticiperen op haar prestaties sterk in de markt te blijven staan.

Raadpleeg ons onderstaande MVO-rapport om inzicht te krijgen in onze MVO-scorecard. 

MVO-prestaties

Venko heeft zich gecommitteerd aan FIRA. FIRA is een verificatie bureau en verifieert MVO-prestaties van bedrijven. De MVO prestaties worden op het FIRA online platform geanalyseerd. Op deze wijze maken wij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen transparant. Het FIRA platform sluit nauw aan bij de internationale normeringen zoals ISO 26000, AA1000 en GRI.