Offshore View Goeree

Venko op niveau 5 van de CO2-prestatieladder


Vrijwel elke activiteit binnen de bedrijfsvoering veroorzaakt CO2-uitstoot, of dit nu gaat om directie uitstoot door verbranding van brandstoffen, of indirect door het productieproces ervan. De uitstoot van CO2 heeft grote invloed op het milieu. Venko is zich hiervan bewust dat de schadelijke emissies van de CO2 uitstoot onderdeel zijn van haar bedrijfsactiviteiten.

CO2-prestatieladder niveau 5.

Al sinds 2012 is Venko is gecertificeerd niveau 3 van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (www.skao.nl). En sinds 2015 op niveau 5.

 

Jaarlijks wordt er gekeken naar de footprint, die met name voortkomt uit de fossiele brandstoffen voor het wagenpark, het verbruik van elektriciteit en aardgas. Aan de hand van deze gegevens worden er concrete maatregelen getroffen om de footprint te verkleinen.  

CO2 uitstoot verlaag je samen.

CO2 besparen doen we samen. Het is dan ook zeer belangrijk dat ieder zijn bijdrage hieraan levert. Naast de eigen inspanningen die Venko levert tot reductie, vragen wij ook een proactieve medewerking hierin van onze (onder-)aannemers en leveranciers. Venko neemt de maatschappelijke verantwoordelijkheid om zowel in de breedte van de branche als in de volledige productieketen bedrijven bewuster van hun CO2-emissies te maken. Dit doet Venko onder andere door van haar leveranciers te vragen een vereenvoudigde CO2-footprint op te stellen.

Venko Groep rapporteert en communiceert zowel intern als extern minimaal halfjaarlijks haar energiebeleid, CO2-footprint en kwantitatieve reductiedoelstellingen.

Tevens verwijzen wij u naar de website van SKAO (Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden & Ondernemen) www.skao.nl waar u meer informatie kunt vinden over de CO2-prestatieladder.

Een aantal gerealiseerde initiatieven in 2018:

  • Toepassen van LED-verlichting;
  • Het uitvoeren van energiebesparingsonderzoeken; 
  • Uitvoeren van een pilot met elektrische auto op project i.p.v. diesel voertuig;
  • Creëren van bandenspanningscontrolepunt in Hoogeveen. 

OnderhoudNL CO2 Expertgroep

Venko is mede oprichter en initiatiefnemer van dit platform. Door het organiseren van diverse bijeenkomst met ketenpartners werkt Venko actief aan het gezamenlijk tot stand brengen van CO2 reducerende maatregelen in de keten.

Lean & Green

Venko Groep B.V. heeft op 30 november 2016 het Lean & Green award in ontvangst mogen nemen. Het Lean & Green programma stimuleert organisaties om samen te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau, door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren maar gelijktijdig milieubelasting reduceren tot een efficiëntere inrichting van de bedrijfs-/logistieke processen.

De maatregelen die Venko Groep neemt om haar logistieke doelstellingen te bereiken liggen op het vlak aan:

  • Het verschonen van het (lease)wagenpark
  • Het verscherpen van het lease beleid
  • Het sturen op duurzaam rijgedrag

Sinds begin 2018 heeft Venko een tweede initiatief om CO2 te reduceren. Venko heeft zich aangesloten bij Stichting Nederland CO2 Neutraal. De stichting organiseert vier keer per jaar bijeenkomsten en heeft werkgroepen op het gebied van electriciteit en gasverbruik, wagenpark, transport en bedrijfsmiddelen. De organisaties in de werkgroepen krijgen ruimte om actief bijdrage te leveren voor ideeen en inspiratie om samen CO2 reductie tot stand te brengen. 

Documenten

Voor overige documentatie verwijzen wij u graag naar https://www.beis.com/nl/overons/co2prestatieladder