Brandwerende coating aanbrengen Venko

Wat wij doen


Wij zijn harde werkers die graag het beste uit onszelf halen. We werken met beproefde technieken en processen én verbeteren en innoveren om een optimaal proces naar de klant te kunnen bieden. We stoppen niet wanneer iets nog niet af is. We zien elke klus als een uitdaging om te laten zien wat we in huis hebben en durven ons op risicovolle opdrachten te storten.

Wij komen graag met u in gesprek!

 

Risico’s beperken tot minimum

We nemen uw project serieus, evenals de veiligheid van onze medewerkers. Wij zorgen er te allen tijde voor dat de risico’s tot een minimum worden beperkt. Per project worden specifieke risicoanalyses opgesteld en worden de benodigde beheersmaatregelen vastgesteld. De beheersmaatregelen kunnen variëren van speciale hulpconstructies tot specifiek equipement of persoonlijke beschermingsmiddelen.

Daarnaast zijn onze werknemers getraind op veilig werken. Naast ons standaard pakket aan trainingen worden werknemers specifiek geschoold voor de sector waarin zijn werken. Dit zijn onder andere trainingen als:

  • “Veiligheidstraining langs het spoor”;
  • “Veilig werken aan of in de nabijheid van hoogspanningsmasten”;
  • En specifieke trainingen voor (petro-)chemische productielocaties.

Het beperken van risico’s geldt niet alleen voor de veiligheid van onze mensen, maar gaat over het hele project. Dus ook over de kwaliteit, de omgeving, uw installatie en de planning. 

Vakbekwame specialisten

Om tot optimale resultaten te komen, zetten we gericht vakbekwame specialisten in. Werknemers worden zowel binnen Venko als bij externe partijen geschoold in metaalconservering. Daarbij is een grote groep schilders persoonlijk gecertificeerd voor verschillende competentieprofielen.Om de kwaliteit te waarborgen is daarnaast een grote groep uitvoerders NACE-CIP level 1 gecertificeerd. Dit is een internationaal erkend Coating Inspector Program.