Onderzeeer Venko Maritiem

Maritiem - Vaartuig conservering


Onze Maritieme sector voert werkzaamheden uit aan allerlei verschillende schepen van de Marinevloot van het ministerie van Defensie. Hierin onderscheidt men 3 categorieën vlooteenheden: klein bovenwatereenheden, groot bovenwatereenheden en onderwatereenheden. Venko heeft inmiddels meerdere jaren ervaring opgedaan aan schepen uit al deze categorieën en weet kwaliteit en veiligheid te waarborgen tijdens haar projecten. Op de in uitvoering zijnde  projecten vindt hiervoor door onder andere onze KAM-medewerkers tweewekelijks een veiligheidsronde plaats.

Onze maritieme projecten bestaan onder andere uit het volledig stralen en het aanbrengen van een nieuw coatingsysteem  op de onderzeeërs van de Walrusklasse, het partieel ontroesten, bijplekken en een volledig nieuwe eind laagaanbrengen op fregatten en klein boven water vaartuigen. Venko Outdoor voert zowel grootschalig levensduur verlengend onderhoud uit als regulier onderhoud aan vaartuigen. Bij het Instandhouding Project Walrusklasse van de onderzeeërs worden alle binnen- en buitentanks, de doorvloeiende ruimtes en de buitenhuid volledig kaal gestraald en voorzien van een nieuw coatingsysteem.

Innovaties die tijdens onze projecten zijn doorgevoerd:

  • 2K-verfpomp. De potlife, de tijd dat een tweecomponentenverf te gebruiken is nadat deze is gemengd, van een tankcoating is veelal relatief kort. Door een 2K-pomp in te zetten wordt de verf pas gemengd na het mengblok hierdoor kan er in kleinere ruimtes door onze spuiters beter positie worden gekozen alvorens de applicatie start. Dit waarborgt een kwalitatief en visueel goed eindproduct. Daarnaast is er door toepassing van deze pomp minder restafval waardoor de belasting op het milieu lager is.
  • Een grit recycle unit. Voor het op grote schaal stralen van tanken wordt een grit recycle unit ingezet. Deze recyclet het staalgrit wat vervolgens nog meerdere keren gebruikt kan worden. Regelmatig worden er monsters van het grit genomen om de kwaliteit van het werk te waarborgen. Ook hierbij geldt weer dat de belasting op het milieu lager is.

Voor het stralen en conserveren van  demontabele onderdelen van onder andere schepen beschikt Venko in Den Helder over een cabine aan het open vaarwater. Door deze onderdelen te behandelen in een gesloten ruimte kunnen wij de omgevingsfactoren nog beter beheersen en hierdoor een nog hogere kwaliteit waarborgen.

Benieuwd naar onze mogelijkheden? Neem dan contact met ons op!