Uitgave 5e editie MVO magazine WeCare

Uitgave 5e editie MVO magazine WeCare


In de juli editie van ons MVO magazine WeCare uitgebreid aandacht voor onze nieuwste initiatieven op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu van zowel Brand Energy & Infrastructure Services als Venko, A BrandSafway Company. 

In deze uitgave:

  • QuikDeck biedt mogelijkheden om de CO2 footprint te verlagen 
  • De nieuwste milieuvriendelijke hoogwerkers van BRAND 
  • Hoogste niveau CO2 prestatieladder voor BRAND / Venko
  • CO2 eindrapportage 2018 
  • Eenvoudig besparen op verlichting tijdens zomermaanden 
  • Venko ondersteunt Leger des Heils Hoogeveen
  • Vergroening vervoer op sites 
  • Venko Cobi-Neutra biedt mensen met arbeidsbeperking een werkplek 

Download WeCare05; Juli 2019Naar overzicht