Nieuwe uitgave MVO magazine WeCare

Nieuwe uitgave MVO magazine WeCare


In de november editie van ons MVO magazine WeCare uitgebreid aandacht voor onze nieuwste initiatieven op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu van zowel Brand Energy & Infrastructure Services als Venko, A BrandSafway Company. Zoals de implementatie van afvalstoffenmanagement, hergebruik van briefpapier, inzet van Business Post en de toetsing van onze MVO presestaties door FIRA. Bovendien wordt de halfjaar rapportage van onze CO2 footprint gepresenteerd. 

Download WeCare04; November 2018Naar overzicht