In-house Cursus Metaalconservering Venko

In-house Cursus Metaalconservering Venko


Met als doel de kwaliteiten te verhogen van de medewerkers is Venko gestart met in-house cursus metaalconservering. In 4 dagen wordt de kennis van de medewerkers opgefrist of vergroot op zowel theoretisch als praktisch gebied.

In het theoriegedeelte komen 3 modules aan bod: conserveren, stralen en schilderen. Onderdelen zijn bijvoorbeeld het ontstaan en voorkomen van corrosie, samenstelling van verf en gevaren van het werken met verfsystemen. Na de theorie volgt het praktijk gedeelte waar de theorie wordt getoetst.

Na het succesvol doorlopen van de cursus ontvangen de deelnemers het certificaat Venko Interne T | Metaalconservering.

BEKIJK DE VIDEO OVER DE IN-HOUSE CURSUS METAALCONSERVERINGNaar overzicht