Hoogst certificeerbare niveau van de CO₂-prestatieladder voor Brand/Venko

Hoogst certificeerbare niveau van de CO₂-prestatieladder voor Brand/Venko


Onlangs zijn Brand Energy & Infrastructure Services en Venko, A BrandSafway Company, met succes geaudit voor de CO₂-prestatieladder. Hierbij is BRAND bij de scope van Venko betrokken en is gezamenlijk het certificaat behaald. Bovendien op niveau 5, het hoogst certificeerbare niveau van de ladder! Een prestatie om trots op te zijn!

Al sinds 2012 is Venko gecertificeerd voor de CO₂- prestatieladder. Het managementsysteem voldoet aan niveau 5 van het Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen 3.0. In begin 2019 is ook de organisatie van BRAND ondergebracht bij de scope van Venko en is besloten om onder één certificering verder te gaan. Normaalgesproken wordt niveau 3 gezien als hoogst mogelijke instap niveau. BRAND/Venko heeft in een zeer korte periode niveau 5 behaald, het hoogst certificeerbare niveau van de ladder!

Een unieke prestatie, zeker omdat we met de discipline steigerbouw de eerste organisatie in de markt zijn met een certificaat op dit niveau. Vooral infrastructurele opdrachtgevers hechten veel waarde aan dit certificaat.

CO2 uitstoot verlaag je samen
Het verlagen van de CO₂ uitstoot doen we samen. Iedereen uit de organisatie moet zijn bijdrage hieraan leveren. Naast de inspanningen die BRAND/Venko levert om de uitstoot van CO₂ te reduceren, vragen wij vanzelfsprekend ook de proactieve medewerking van onze (onder-)aannemers en leveranciers. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om zowel in de breedte van de branche, als in de volledige productieketen bedrijven bewuster van hun CO₂-emissies te maken. Dit doen we onder andere door leveranciers te vragen een vereenvoudigde CO₂-footprint op te stellen.

Er worden vele maatregelen getroffen om de CO₂- footprint binnen onze organisatie verder te reduceren. Zo wordt LEDverlichting zo veel als mogelijk toegepast en vinden er diverse energiebesparingsonderzoeken plaats. Ook lopen er pilots waarbij bestaande bedrijfsbussen op projectlocaties worden vervangen door elektrische varianten. We zien dat er steeds vaker wordt gecarpooled en dat er vaker gebruik gemaakt wordt van onze bandenspanningscontrolepunten.  Om de bewustwording nog verder te ondersteunen worden intern de diverse onderwerpen op het gebied van milieu gecommuniceerd: rijstijl ranking, het energieverbruik per locatie, de deelname van de keteninitiatieven, etc.

Stichting Nederland CO₂ Neutraal
Sinds begin 2018 heeft onze organisatie zich aangesloten bij het initiatief van Stichting Nederland CO₂ Neutraal. De stichting organiseert vier keer per jaar bijeenkomsten en heeft werkgroepen op het gebied van elektriciteit en gasverbruik, wagenpark, transport en bedrijfsmiddelen. De organisaties in de werkgroepen krijgen ruimte om actief bijdrage te leveren voor ideeën en inspiratie om samen CO₂ reductie tot stand te brengen.

in 2023 willen we een relatieve energiereductie van 10% realiseren ten opzichte van het referentiejaar 2018. Het verlagen van CO₂ uitstoot doe je samen. Heeft u suggesties hiervoor, laat het ons weten! Stuur hiervoor een e-mail naar duurzaamheid@brandsafway.comNaar overzicht