Brandweeroefeningen bij Venko

Brandweeroefeningen bij Venko


De brandweer voerde in totaal drie keer een oefening uit met de verschillende brandweerploegen op het terrein van Venko in Hoogeveen. De brandweer wil zo realistisch mogelijk oefenen. In het kader van het maatschappelijke belang bood Venko haar medewerking aan.

Afgelopen 14 maart, 11 april en 23 mei ’17 hebben drie verschillende brandweerploegen een oefening gehouden.  De oefeningen begonnen rond 19:30 uur. De ploegen werden opgepiept vanuit de kazerne, niet ver van het terrein af. Bij aankomst op het terrein werden de brandweerlieden begeleidt door de medewerkers van Venko. In de grote loods achter op het terrein werd een brand nagebootst met veel rookontwikkeling. Tevens waren er drie medewerkers vermist. Hierbij werd gebruik gemaakt van poppen en de zogeheten lotusslachtoffers. De lotusslachtoffers waren afkomstig van de jeugd brandweer ploeg van Hoogeveen. De slachtoffers werden snel gevonden en geëvacueerd uit het gebouw.

Naderhand zijn alle ploegen verder begeleidt over het terrein om wederzijdse kennis te kunnen delen en het bewustzijn te verhogen. Een bijzonder aandachtspunt was de verf loods. Het was voor de brandweer ook leerzaam om te zien waaraan zo’n verf loods qua veiligheidseisen aan moet voldoen.  Al met al een zeer leerzame ervaring voor beide partijen. De samenwerking met uitgebreide evaluatie leverde veel verbeterpunten op voor de BHV organisatie.

Aan het einde van dit jaar zal ook de jeugdbrandweer nog oefenen op het terrein van Venko.Naar overzicht